Login

 Register

A N Wallis & Co Ltd
Greasley Street
Bulwell
NOTTINGHAM
NG 6 8NG
tel: 0115 9271721
fax: 0115 8756630
info@an-wallis.com
www.an-wallis.com
Map

Hexagon Nuts


Catalogue NoDescriptionSizeFinish
ONB06 Nut, Hexagon 6mmBrass
ONB08 Nut, Hexagon 8mmBrass
ONB10 Nut, Hexagon 10mmBrass
ONB12 Nut, Hexagon 12mmBrass
ONP06 Nut, Hexagon 6mmPhosphor Bronze
ONP08 Nut, Hexagon 8mmPhosphor Bronze
ONP10 Nut, Hexagon 10mmPhosphor Bronze
ONP12 Nut, Hexagon 12mmPhosphor Bronze
ONS06 Nut, Hexagon 6mmStainless Steel
ONS08 Nut, Hexagon 8mmStainless Steel
ONS10 Nut, Hexagon 10mmStainless Steel
ONS12 Nut, Hexagon 12mmStainless Steel