Login

 Register

Kem Edwards Ltd
Longwood Business Park
Fordbridge Road
SUNBURY-ON-THAMES
MIDDLESEX
TW16 6AZ
tel: 01932 754700
fax: 01932 754754
sales@kemedwards.co.uk
www.kemedwards.co.uk
Map

Specialised Nails (F)


Catalogue NoDescriptionSizeFinish
NAI16C Nail, Cartridge for DX450 16mm
NAI22C Nail, Cartridge for DX450 22mm
NAI23M Nail, Masonry 2.5x23mm
NAI27C Nail, Cartridge for DX450 27mm
NAI30M Nail, Masonry 2.5x30mm
NAI32C Nail, Cartridge for DX450 32mm
NAI40M Nail, Masonry 2.5x40mm
NAI42C Nail, Cartridge for DX450 42mm
NAI47C Nail, Cartridge for DX450 47mm
NAI50M Nail, Masonry 3x50mm
NAI54C Nail, Cartridge for DX450 54mm
NAI60M Nail, Masonry 3x60mm
NAI62C Nail, Cartridge for DX450 62mm
NAI70M Nail, Masonry 3.6x70mm
NAI72C Nail, Cartridge for DX450 72mm
NAI75M Nail, Masonry 3.6x75mm
NAI82C Nail, Cartridge for DX450 82mm
NAI85M Nail, Masonry 3.6x85mm
NAI97C Nail, Cartridge for DX450 97mm
NAI100M Nail, Masonry 3.6x100mm
NAICB Nail, Cartridge for DX450 Black
NAICG Nail, Cartridge for DX450 Green
NAICR Nail, Cartridge for DX450 Red
NAICY Nail, Cartridge for DX450 Yellow