Login

 Register

Irwin Industrial Tool Company
Parkway Works
Kettlebridge Road
SHEFFIELD
S 9 3BL
tel: 01142 519101
fax: 01142 434302
uksales@irwin.co.uk
www.irwin.co.uk
Map

Holesaws


Catalogue NoDescriptionSizeFinish
30857AA1 Adaptor, Arbor 1L 4L or 5L
3001010L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 16mmBi-Metal
3001111L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 17mmBi-Metal
3001212L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 19mmBi-Metal
3001313L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 21mmBi-Metal
3001414L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 22mmBi-Metal
3001515L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 24mmBi-Metal
3001616L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 25mmBi-Metal
3001717L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 27mmBi-Metal
3001818L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 29mmBi-Metal
3001919L Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 30mmBi-Metal
3002020L Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 32mmBi-Metal
3002121L Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 33mmBi-Metal
3002222L Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 35mmBi-Metal
3002323L Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 37mmBi-Metal
3002424L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 38mmBi-Metal
3002525L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 40mmBi-Metal
3002626L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 41mmBi-Metal
3002727L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 43mmBi-Metal
3002828L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 44mmBi-Metal
3002929L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 46mmBi-Metal
3003030L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 48mmBi-Metal
3003232L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 51mmBi-Metal
3003333L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 52mmBi-Metal
3003434L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 54mmBi-Metal
3003636L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 57mmBi-Metal
3003838L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 60mmBi-Metal
3004040L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 64mmBi-Metal
3004141L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 65mmBi-Metal
3004242L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 67mmBi-Metal
3004343L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 68mmBi-Metal
3004444L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 70mmBi-Metal
3004646L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 73mmBi-Metal
3004848L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 76mmBi-Metal
3005050L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 79mmBi-Metal
3005252L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 83mmBi-Metal
3005454L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 86mmBi-Metal
3005656L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 89mmBi-Metal
3005858L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 92mmBi-Metal
3006060L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 95mmBi-Metal
3006262L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 98mmBi-Metal
3006464L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 102mmBi-Metal
3006666L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 105mmBi-Metal
3006868L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 108mmBi-Metal
3007070L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 111mmBi-Metal
3007272L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 114mmBi-Metal
3007474L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 117mmBi-Metal
3007676L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 121mmBi-Metal
3008080L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 127mmBi-Metal
3008888L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 140mmBi-Metal
3009696L Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 152mmBi-Metal
3009820MMHS Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 20mmBi-Metal
3021111CT Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 17mmCarbide Tipped
3021212CT Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 19mmCarbide Tipped
3021414CT Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 22mmCarbide Tipped
3021616CT Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 25mmCarbide Tipped
3021818CT Holesaw, Arbor 1L 4L or 5L 29mmCarbide Tipped
3022020CT Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 32mmCarbide Tipped
3022222CT Holesaw, Arbor 2L 3L or 6L 35mmCarbide Tipped
3022424CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 38mmCarbide Tipped
3022626CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 41mmCarbide Tipped
3022828CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 44mmCarbide Tipped
3023232CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 51mmCarbide Tipped
3023434CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 54mmCarbide Tipped
3023636CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 57mmCarbide Tipped
3023838CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 60mmCarbide Tipped
3024040CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 64mmCarbide Tipped
3024141CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 65mmCarbide Tipped
3024242CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 67mmCarbide Tipped
3024343CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 68mmCarbide Tipped
3024848CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 76mmCarbide Tipped
3025252CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 83mmCarbide Tipped
3025454CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 86mmCarbide Tipped
3025858CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 92mmCarbide Tipped
3026060CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 95mmCarbide Tipped
3026464CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 102mmCarbide Tipped
3026666CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 105mmCarbide Tipped
3026868CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 108mmCarbide Tipped
3027272CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 114mmCarbide Tipped
3027676CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 121mmCarbide Tipped
3028080CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 127mmCarbide Tipped
3028888CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 140mmCarbide Tipped
3029696CT Holesaw, Arbor 2L 3L 6L or 7L 152mmCarbide Tipped
3029865CTPD Pilot Drill, Arbor 3L 5L 6L or 7L 6mmCarbide Tipped
3084310X Extension, Holesaw for Arbor 5L 6L or 7L 250mm
3084712X Extension, Holesaw for Arbor 1L 2L or 3L 300mm
30297123CT Pilot Drill, Arbor 1L 2L 4L or 7L 6mmCarbide Tipped