Login

 Register

BSS Industrial
BOSS Court
7 Barton Close
Grove Park
Leicester
LE19 1SJ
tel: 0116 2455500
www.bssgroup.com
Map

API Carbon Steel Weld Fittings ASTM A234 (0658)


Catalogue NoDescriptionSizeFinish
65829905 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 350x9.52mmCarbon Steel
65829916 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 400x9.52mmCarbon Steel
65829949 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 15x2.77mmCarbon Steel
65829960 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 20x2.87mmCarbon Steel
65829971 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 25x3.38mmCarbon Steel
65829982 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 32x3.56mmCarbon Steel
65829993 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 40x3.68mmCarbon Steel
65830007 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 50x3.91mmCarbon Steel
65830018 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 65x5.15mmCarbon Steel
65830029 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 80x5.49mmCarbon Steel
65830040 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 100x6.02mmCarbon Steel
65830051 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 150x7.11mmCarbon Steel
65830062 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 200x8.18mmCarbon Steel
65830073 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 250x9.27mmCarbon Steel
65830084 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 300x9.52mmCarbon Steel
65830095 Elbow, Welding Long (Standard) 90Deg 125x6.55mmCarbon Steel
65830103 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 50x5.54mmCarbon Steel
65830114 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 80x7.62mmCarbon Steel
65830125 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 100x8.56mmCarbon Steel
65830136 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 150x10.97mmCarbon Steel
65830147 Cap, Welding (Standard) 25mmCarbon Steel
65830158 Cap, Welding (Standard) 32mmCarbon Steel
65830169 Cap, Welding (Standard) 40mmCarbon Steel
65830180 Cap, Welding (Standard) 50mmCarbon Steel
65830191 Cap, Welding (Standard) 65mmCarbon Steel
65830210 Cap, Welding (Standard) 80mmCarbon Steel
65830221 Cap, Welding (Standard) 100mmCarbon Steel
65830232 Cap, Welding (Standard) 150mmCarbon Steel
65830243 Cap, Welding (Standard) 200mmCarbon Steel
65830254 Cap, Welding (Standard) 250mmCarbon Steel
65830265 Cap, Welding (Standard) 300mmCarbon Steel
65830276 Reducer, Concentric (Standard) 40x25mmCarbon Steel
65830287 Reducer, Concentric (Standard) 50x25mmCarbon Steel
65830298 Reducer, Concentric (Standard) 50x40mmCarbon Steel
65830317 Reducer, Concentric (Standard) 80x50mmCarbon Steel
65830328 Reducer, Concentric (Standard) 80x65mmCarbon Steel
65830339 Reducer, Concentric (Standard) 100x50mmCarbon Steel
65830350 Reducer, Concentric (Standard) 100x80mmCarbon Steel
65830372 Reducer, Concentric (Standard) 150x100mmCarbon Steel
65830383 Reducer, Concentric (Standard) 200x100mmCarbon Steel
65830394 Reducer, Concentric (Standard) 200x150mmCarbon Steel
65830402 Reducer, Concentric (Standard) 250x150mmCarbon Steel
65830413 Reducer, Concentric (Standard) 250x200mmCarbon Steel
65830424 Reducer, Concentric (Standard) 300x250mmCarbon Steel
65830446 Reducer, Eccentric (Standard) 40x25mmCarbon Steel
65830457 Reducer, Eccentric (Standard) 50x25mmCarbon Steel
65830468 Reducer, Eccentric (Standard) 50x40mmCarbon Steel
65830490 Reducer, Eccentric (Standard) 80x50mmCarbon Steel
65830509 Reducer, Eccentric (Standard) 65x50mmCarbon Steel
65830520 Reducer, Eccentric (Standard) 80x65mmCarbon Steel
65830531 Reducer, Eccentric (Standard) 100x50mmCarbon Steel
65830542 Reducer, Eccentric (Standard) 100x80mmCarbon Steel
65830553 Reducer, Eccentric (Standard) 150x80mmCarbon Steel
65830564 Reducer, Eccentric (Standard) 150x100mmCarbon Steel
65830575 Reducer, Eccentric (Standard) 200x100mmCarbon Steel
65830586 Reducer, Eccentric (Standard) 200x150mmCarbon Steel
65830605 Reducer, Eccentric (Standard) 250x150mmCarbon Steel
65830616 Reducer, Eccentric (Standard) 250x200mmCarbon Steel
65830627 Reducer, Eccentric (Standard) 300x250mmCarbon Steel
65830649 Reducer, Concentric (Standard) 20x15mmCarbon Steel
65830660 Reducer, Eccentric (Standard) 25x15mmCarbon Steel
65830671 Reducer, Eccentric (Standard) 25x20mmCarbon Steel
65830682 Reducer, Eccentric (Standard) 80x40mmCarbon Steel
65830693 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 40x3.68mmCarbon Steel
65830701 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 50x3.91mmCarbon Steel
65830712 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 65x5.15mmCarbon Steel
65830723 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 80x5.49mmCarbon Steel
65830734 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 100x6.02mmCarbon Steel
65830745 Tee, Equal (Standard) 15x2.77mmCarbon Steel
65830756 Tee, Equal (Standard) 20x2.87mmCarbon Steel
65830767 Tee, Equal (Standard) 25x3.38mmCarbon Steel
65830789 Tee, Equal (Standard) 40x3.68mmCarbon Steel
65830808 Tee, Equal (Standard) 50x3.91mmCarbon Steel
65830819 Tee, Equal (Standard) 65x5.16mmCarbon Steel
65830830 Tee, Equal (Standard) 80x5.49mmCarbon Steel
65830841 Tee, Equal (Standard) 100x6.02mmCarbon Steel
65830852 Tee, Equal (Standard) 150x7.11mmCarbon Steel
65830863 Tee, Equal (Standard) 200x8.18mmCarbon Steel
65830874 Tee, Equal (Standard) 250x9.27mmCarbon Steel
65830885 Tee, Equal (Standard) 300x9.52mmCarbon Steel
65830896 Tee, Equal (Standard) 125x6.55mmCarbon Steel
65830904 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 125x6.55mmCarbon Steel
65830915 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 150x7.11mmCarbon Steel
65830926 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 200x8.18mmCarbon Steel
65830937 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 250x9.27mmCarbon Steel
65830948 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 300x9.52mmCarbon Steel
65830959 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 350x9.52mmCarbon Steel
65830970 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 400x9.52mmCarbon Steel
65830981 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 40x5.08mmCarbon Steel
65830992 Elbow, Welding Short (Extra Strong), 90Deg 50x5.54mmCarbon Steel
65831009 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 65x7.01mmCarbon Steel
65831020 Elbow, Welding Short (Extra Strong), 90Deg 100x8.56mmCarbon Steel
65831042 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 125x9.52mmCarbon Steel
65831053 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 20x3.91mmCarbon Steel
65831064 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 200x12.7mmCarbon Steel
65831075 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 250x12.7mmCarbon Steel
65831201 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 50x32mmCarbon Steel
65831212 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 50x40mmCarbon Steel
65831223 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 80x50mmCarbon Steel
65831234 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 100x50mmCarbon Steel
65831245 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 100x80mmCarbon Steel
65831256 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 150x80mmCarbon Steel
65831278 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 200x150mmCarbon Steel
65831950 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 15x3.73mmCarbon Steel
65831961 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 20x3.91mmCarbon Steel
65831972 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 25x4.55mmCarbon Steel
65831983 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 32x4.85mmCarbon Steel
65831994 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 40x5.08mmCarbon Steel
65832000 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 50x5.54mmCarbon Steel
65832011 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 65x7.01mmCarbon Steel
65832022 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 80x7.62mmCarbon Steel
65832033 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 100x8.56mmCarbon Steel
65832044 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 125x9.52mmCarbon Steel
65832055 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 150x10.97mmCarbon Steel
65832077 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 200x12.7mmCarbon Steel
65832099 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 250x12.7mmCarbon Steel
65832107 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 45Deg 300x12.7mmCarbon Steel
65832129 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 50x3.91mmCarbon Steel
65832140 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 65x5.16mmCarbon Steel
65832162 Elbow, Welding Short Radius (Extra Strong), 90Deg 80x7.62mmCarbon Steel
65832173 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 15x3.73mmCarbon Steel
65832184 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 25x4.55mmCarbon Steel
65832195 Elbow, Welding Long (Extra Strong), 90Deg 32x4.85mmCarbon Steel
65832214 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 150x7.11mmCarbon Steel
65832225 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 200x8.18mmCarbon Steel
65832236 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 80x5.49mmCarbon Steel
65832247 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 100x6.02mmCarbon Steel
65832280 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 250x9.27mmCarbon Steel
65832291 Elbow, Welding Short Radius (Standard), 90Deg 300x9.52mmCarbon Steel
65833013 Reducer, Concentric (Standard) 25x15mmCarbon Steel
65833024 Reducer, Concentric (Standard) 25x20mmCarbon Steel
65833057 Reducer, Concentric (Standard) 32x25mmCarbon Steel
65833079 Reducer, Concentric (Standard) 40x20mmCarbon Steel
65833153 Reducer, Concentric (Standard) 50x32mmCarbon Steel
65833186 Reducer, Concentric (Standard) 65x32mmCarbon Steel
65833197 Reducer, Concentric (Standard) 65x40mmCarbon Steel
65833205 Reducer, Concentric (Standard) 65x50mmCarbon Steel
65833238 Reducer, Concentric (Standard) 80x40mmCarbon Steel
65833293 Reducer, Concentric (Standard) 100x65mmCarbon Steel
65833600 Reducer, Concentric (Standard) 300x200mmCarbon Steel
65833718 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 20x2.87mmCarbon Steel
65833729 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 25x3.38mmCarbon Steel
65833740 Elbow, Welding Long (Standard), 45Deg 32x3.56mmCarbon Steel
65833869 Tee, Reducing (Standard) 32x25mmCarbon Steel
65833998 Tee, Reducing (Standard) 20x15mmCarbon Steel
65834004 Tee, Reducing (Standard) 25x15mmCarbon Steel
65834015 Tee, Reducing (Standard) 25x20mmCarbon Steel
65834070 Tee, Reducing (Standard) 40x20mmCarbon Steel
65834081 Tee, Reducing (Standard) 40x25mmCarbon Steel
65834100 Tee, Reducing (Standard) 50x25mmCarbon Steel
65834111 Tee, Reducing (Standard) 50x32mmCarbon Steel
65834133 Tee, Reducing (Standard) 50x40mmCarbon Steel
65834166 Tee, Reducing (Standard) 65x32mmCarbon Steel
65834177 Tee, Reducing (Standard) 65x40mmCarbon Steel
65834207 Tee, Reducing (Standard) 80x40mmCarbon Steel
65834218 Tee, Reducing (Standard) 80x50mmCarbon Steel
65834314 Tee, Reducing (Standard) 100x50mmCarbon Steel
65834325 Tee, Reducing (Standard) 100x65mmCarbon Steel
65834336 Tee, Reducing (Standard) 100x80mmCarbon Steel
65834358 Tee, Reducing (Standard) 150x80mmCarbon Steel
65834380 Tee, Reducing (Standard) 150x100mmCarbon Steel
65834391 Tee, Reducing (Standard) 200x150mmCarbon Steel
65834410 Tee, Reducing (Standard) 200x100mmCarbon Steel
65834506 Tee, Equal (Extra Strong) 15mmCarbon Steel
65834517 Tee, Equal (Extra Strong) 20mmCarbon Steel
65834528 Tee, Equal (Extra Strong) 25mmCarbon Steel
65834550 Tee, Equal (Extra Strong) 40mmCarbon Steel
65834561 Tee, Equal (Extra Strong) 50mmCarbon Steel
65834583 Tee, Equal (Extra Strong) 80mmCarbon Steel
65834594 Tee, Equal (Extra Strong) 100mmCarbon Steel
65834602 Tee, Equal (Extra Strong) 150mmCarbon Steel
65834657 Tee, Reducing (Extra Strong) 50x25mmCarbon Steel
65834690 Tee, Reducing (Extra Strong) 80x50mmCarbon Steel
65834764 Tee, Reducing (Extra Strong) 150x100mmCarbon Steel
65834912 Reducer, Concentric (Extra Strong) 25x15mmCarbon Steel
65834923 Reducer, Concentric (Extra Strong) 25x20mmCarbon Steel
65835006 Reducer, Concentric (Extra Strong) 40x25mmCarbon Steel
65835050 Reducer, Concentric (Extra Strong) 50x25mmCarbon Steel
65835072 Reducer, Concentric (Extra Strong) 50x32mmCarbon Steel
65835157 Reducer, Concentric (Extra Strong) 80x50mmCarbon Steel
65835231 Reducer, Concentric (Extra Strong) 100x50mmCarbon Steel
65835253 Reducer, Concentric (Extra Strong) 100x80mmCarbon Steel
65835349 Reducer, Concentric (Extra Strong) 150x80mmCarbon Steel
65835371 Reducer, Concentric (Extra Strong) 150x100mmCarbon Steel
65835401 Cap, Welding - Extra Strong 150mmCarbon Steel
65835530 Reducer, Eccentric (Extra Strong) 80x40mmCarbon Steel